Produkter
GB ACADEMY

Produktutbildningar för ÅF.

Larmsystem JA100.
Klicka här

JA-111TH

2013/11/29 JA-111TH

temperaturdetektor i BUSS version som sänder mätdata till Webb Självbetjäning (molntjänst). Webb Självbetjäning hanterar och sparar mätdata för ev framtida behov. Man kan där skapa en temperaturgraf över tid som går att läsa och skriva ut samt begära larmrapportering via SMS om temperaturen understiger eller överstiger en förinställd larmgräns. JA-111TH upptar en adress i centralenheten och kan därifrån styra systemets PG utgångar, men kan inte aktivera något larm genom centralenheten. Larmrapportering sker via Webb Självbetjäning.

Besök: 1224
arkiv