Produkter
GB ACADEMY

Produktutbildningar för ÅF.

Larmsystem JA100.
Klicka här

CU-08

2015/02/10 CU-08 är en enhet som använder GPS för att läsa av ett fordons position. Positionen kan fås när som helst genom ett enkelt SMS kommando eller när tändningen slås på.

Enheten kan kontinuerligt skicka data genom GSM nätverket till en server där datan behandlas till en fordonsloggbok.

CU-08 kan antingen användas för passiv lokalisering där den bara svarar på ett enkelt kommando eller användas för att kontinuerligt skicka data till en server för att se vart fordonet är i realtid. Om det inte går att skicka data så sparar enheten det i minnet för att skicka datan vid ett senare tillfälle.

Påbörjad resa - genom att slå på tändningen så aktiveras GPS modulen som börjar utvärdera sin position. Påbörjad resa indikeras genom att en LED tänds och lyser under resans gång.

Avslutad resa -  resan avslutas automatiskt 20 sekunder efter att tändningen slagits av. Om tändningen slås på under denna tidsperiod så delas inte resan upp i två delar. Denna egenskap gör så att det blir en kontinuerlig resa även om föraren skulle få motorstopp vid acceleration.

Specifikationer

Strömförsörjning 8 - 30 V
Max strömförbrukning 500 mA /12 V
Verklig strömförbrukning i online läge 50 mA /12 V
Strömförbrukning i viloläge 14 mA / 12 V
Dimensioner utan terminaler och fästen (L x W x H) 68 x 91x 34 mm
Vikt 125 g
Arbetstemperaturområde -20 °C to +80 °C
Intended for connection to a 12 V or 24 V DC vehicle power supply. The unit is intended for operation in road vehicles.

Besök: 804
arkiv