Produkter
GB ACADEMY

Produktutbildningar för ÅF.

Larmsystem JA100.
Klicka här

AC-160-DIN

2015/05/11 AC-160-DIN Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten. Den är utrustad med ett switchat kontaktrelä med galvanisk säkehetsisolering för switchande av 230V/16A strömbelastningar. Reläet kan reagera på statusen för centralenhetens PG-utgångar eller PG-aktiveringen från enheter i JA-15x serien med enkelriktad kommunikation som är inlärd direkt till reläet. Funktionen kan väljas från fem olika lägen - standardfunktionen NATURAL (utökad kopia), IMPULS, STATUSÄNDRING, SLÅ AV OCH BLOCKERA. Reläet har även en knapp för direkt manuellt statusbyte. Det tillåter dig att uppdatera dess firmware via en USB-port. Den är avsedd att monteras på en DIN-skena. Den upptar en adress  i systemet.
Besök: 750
arkiv