Produkter

JA-100K

JA-100K
Artikelnummer: 10292
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-100K är den minsta centralenheten i JABLOTRON JA-100 larmsystemet, lämplig för skydd av lägenheter, familjehus och små företag.
Den har en inbyggd LAN-kommunikator.
De nödvändiga inställningarna och konfigureringen av systemet görs via F-Links programvara.
 
Centralenheten JA-100K erbjuder:
 
●       upp till 32 trådlösa- eller bussenheter
●       upp till 32 användarkoder
●       upp till 4 områden
●       upp till 4 PG-utgångar
●       10 oberoende scheman
●       SMS och röstrapporter från systemet till upp till 8 användare
●       5 LMC:s kan anslutas
●       5 valbara protokoll för en LMC
 
Centralenheten har en integrerad LAN-kommunikator som möjliggör datakommunikation med en LMC och JABLOTRON CLOUD, vilket möjliggör full användning av applikationen MyJABLOTRON.
 
Centralenheten innehåller:
●       1 terminal för bussanslutning
●       1 anslutningskontakt för en inbyggd radiomodul (JA-111R)
 
Centralenheten får endast installeras av en behörig installatör med ett giltigt Jablotroncertifikat.

Tekniska specifikationer:
Centralenhetens strömförsörjningskälla 230 V, 50 Hz, max. 0.1 A,
skyddsklass II:
Back-up batteri: 12 V / 2.6 Ah
batteriets maximala laddningstid är 72 timmar
maximal kontinuerlig förbrukning från centralenheten: 400 mA
max. kontinuerlig förbrukning för reservströmförsörjningen 12 timmar (batteri 2.6 Ah)                
LAN av: 125 Ma
LAN på: 85 Ma
Mått 268 x 225 x 83 mm
Strömförsörjningsenhet typ A (EN 50131-6)
Frekvensområde
(med en JA-110R-modul)
868 MHz ISM band
Larm vid fel kod efter 10 felangivna försök
Händelsehistorik: cirka 7 miljoner händelser, inkl. datum och tid
Klassificering Grade 2 i enlighet med EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Miljö II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1
Driftstemperaturintervall -10 till +40 °C
Radiosändningar ETSI EN 300220 (modul R), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM)
EMC EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7
Säkerhet EN 60950-1
Driftsvillkor ČTÚ VO-R/10/04.2012-7, ČTÚ VO-R1/12.2008-17