Produkter

JA-101KR-LAN

JA-101KR-LAN
Artikelnummer: 10103
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-101KR-LAN 

är en avancerad centralenhet i JABLOTRON JA-100 larmsystemet. Den erbjuder flexibla inställningar och medger ett smidigt skydd för små lokaler, större familjehus, kontor och företag. De önskade inställningarna och storleken på systemet programmeras i mjukvaran F-link.

OBS! JA-101KR med inbyggd LAN-kommunikator har en begränsad rekomenderad max.strömbelastning på bussterminalen. Detta för att kunna hantera en godkänd back-up tid för systemet vid strömvbrott med 2.6 Ah back-up batteri.
Max rekomenderad buss-strömbelastning för att uppnå 12 timmars back up tid är 85 mA. Se respektive ansluten bussenhets strömförbrukning för att  beräkna totala belastningen.
För trådlösa tillbehör behöver man inte ta någon hänsyn till detta då de strömförsörjs av egna batterier. 

 

JA-101KR-LAN erbjuder:
— upp till 50 trådlösa eller BUSS trådanslutna sektioner (se rekommenderad strömbelastning för bussenheter)
— upp till 50 användarkoder
— upp till 8 områden
— upp till 16 programmerbara utgångar
— 20 oberoende kalendrar
— systemrapporter till 8 användare via sms
— Fjärrstyrning via SMS, röstmeny och MyJablotron portalen.
— 4 LMC inställningar(larmmottagningscentral)
— 5 valbara rapporter till LMC

Den har en inbyggd GSM/GRPS och LAN kommunikator som erbjuder kommunikation genom röst, SMS, GPRS och LAN till slutanvändare eller LMC. Den är utrustad med ett 4 GB minneskort för att spara händelserapporter, röstmeny och meddelanden, lagring av bilder mm.

Centralenheten har följande anslutningsterminaler:
— 1x BUSS terminal
— 1x terminal för inbyggd radiomodul (JA-110R) (ingår)
— 1x terminal för LAN anslutning
— 1x USB anslutning för att programmera centralenheten eller överföra bilder
— 1x terminal för att ansluta andra kommunikatorer eller moduler (t.ex. PSTN)

Bredd: 258 mm
Höjd: 214 mm
Djup: 77 mm