Produkter

JA-111H-AD TRB

JA-111H-AD TRB
Artikelnummer: 10171
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-111H-AD TRB  är en förbättrad variant av produkten JA-111H-AD Förbättringen består av en minskad storlek, förlängning av anslutningskablarna till 30 cm, ytterligare en ingång för TRB och mindre förändringar i de interna inställningarna.

JA-111H-AD TRB är avsedd för extern styrning (Till-/Frånkoppling) via en universal styr/kontrollenhet (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100-systemet och förser den även med strömförsörjning från centralenhetens buss.  Denna inbyggda modul kan direkt integreras i centralenheten. 

En av modulens ingångar har en fast Sabotagesignal, flera valbara signaler kan väljas för den andra ingången och den tredje ingången avses att användas antingen för att rapportera en fel på den anslutna enheten eller så kan den användas som en andra styringång med en fast ”Frånkopplings-signal”).
 
●      Modulen kan användas för att kontrollera programmerbara PG-utgångar.
●      Det möjliggör för dig att ställa in en minimiaktiveringstid för styrenheten (0,1sek - 300sek).
●      Enheten är utrustad med impulsaktivering för dubbelledningskontroll såväl som statuskontroll för enkelledningskontroll.

Modulen är en enhet i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla: via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V)
Reservlägets (vilolägets) förbrukning: 5 mA + centralenhetens förbrukning
Aktuell förbrukning för kabelvalet: 5 mA + centralenhetens förbrukning
Den anslutna lenhetens maximala strömbelastning: 50 mA
Mått: 16 x 30 x 12 mm
Klassificering: Grade 2 / miljöklass II
I enlighet med: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)
Drifttemperaturintervall: -10 till +40 °C
Uppfyller även kraven i: EN 50130-4, EN 55022