Produkter

JA-111H TRB

JA-111H TRB
Artikelnummer: 10170
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-111H TRB är en vidareutvecklad och förbättrad variant av produkten JA-111H. Förbättringen består av en förminskad storlek av enheten, förlängning av anslutningskablarna till 30 cm, tillägg av en TRB-ingång och mindre förändringar i de interna inställningarna.

JA-111H TRB är avsedd för inkoppling av alla trådanslutna modeller av detektorer (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100-systemet och erbjuder även strömförsörjning från systemets buss.  Denna inbyggda modul kan direkt integreras i detektorn/enheten.

●      En av modulens ingångar har en fast Sabotagesignal, den andra ingången rapporterar en larmsignal och den tredje ingången används för att rapportera ett fel på en ansluten enhet eller för att rapportera en speciell ”Övertäckningssignal” (för detektorer med en Övertäckningsfunktion).
●      Modulen kan även användas för anslutningen av en CT-01 rullgardinsdetektor.
●      Modulen kan användas för att kontrollera programmerbara PG-utgångar.
●      Den stödjer inställningen av en minimitid för larmaktivering (0,1s - 300s).
●      Detektorn är utrustad med status- och impulsaktivering.

Modulen är en enhet i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla: via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V)
Back-up (viloläge) förbrukning: 5 mA + enhetens förbrukning
Aktuell förbrukning för kabelvalet: 5 mA + den inkopplade enhetens förbrukning
Den anslutna enhetens belastning max:  50 mA
Mått: 16 x 30 x 12 mm
Klassificering: Grade 2 / miljöklass II
I enlighet med: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)
Drifttemperaturintervall: -10 to +40 °C
Uppfyller även kraven i: EN 50130-4, EN 55022