Produkter

JA-150R

JA-150R
Artikelnummer: 10280
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


JA-150R Avsedd för att utöka radiokommunikationsavståndet och för att öka överföringskapaciteten i stora installationer. JA-150R repeterar alla envägs-kommunicerande enheters signaler i JABLOTRON 100 systemet,
även ej adresserbara PG-moduler, envägs fjärrkontroller och JA-15xJ MS- fjärrkontroller
Produkten är en komponent i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

●   Den möjliggör för dig att välja vilka tillbehörsenheter signalen skall repeteras ifrån.
●   Den strömförsörjs direkt från elnätet och har back-up batteri.
●   Den stöder anslutningen av en AN-868 extern antenn
 
Stödjer följande enheter:
●   Detektorer i serien JA-15x
●   Detektorer i serien JA-18x
●   Fjärrkontroller JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
PG-moduler JA-150N, JA-151N

Teknisk specifikation
*Strömförsörjning: 110 – 230 V AC / 50 – 60 Hz, enhet av skyddsklass II.  (Nätsladd INGÅR EJ, beställes separat).
*Intern förbrukning, normal / maximal cirka 0.5 W / 1 W (vid 230 V AC)
*Back-upbatteri: NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900) 900 mAh.  (Back-up batteri INGÅR EJ, beställes separat).
*Batterilivslängd: ca: 4 år
*Fjärrkommunikation: 868.1 MHz
*Kommunikationsräckvidd: cirka 300 m (öppen yta)
*Antenn: Inbyggd (möjlighet att ansluta en extern antenn, typ AN-868, utomhus klassad)
*Mått: 132 x 182 x 45 mm
*Klassificering: Säkerhetsnivå 2, typ B
- i enlighet med: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Miljö: II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
Driftstemperaturintervall: -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsvillkor: ERC REC 70-03