Produkter

NVR (Videolagring)

GV-NAS2008
Linux-baserad, nätverksansluten lagringsenhet för att lagra video från upp till 8 GV-IP kameror.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 1st 3:e parts kamera
Används för att ansluta en kamera av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 2st 3:e parts kamera
Används för att ansluta två kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

GV-NVR Licens 4st 3:e parts kameror
Används för att ansluta fyra kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 6st 3:e parts kameror
Används för att ansluta sex kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 8st 3:e parts kameror
Används för att ansluta åtta kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

GV-NVR Licens 10st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tio kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 12st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tolv kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 16st 3:e parts kameror
Används för att ansluta sexton kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

GV-NVR Licens 18st 3:e parts kameror
Används för att ansluta arton kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 20st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tjugo kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 22st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tjugotvå kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

GV-NVR Licens 24st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tjugofyra kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 26st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tjugosex kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 28st 3:e parts kameror
Används för att ansluta tjugoåtta kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

GV-NVR Licens 30st 3:e parts kameror
Används för att ansluta trettio kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
GV-NVR Licens 32st 3:e parts kameror
Används för att ansluta trettiotvå kameror av annat fabrikat än Geovision.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer