Produkter

Låssats Yale Doorman med 3 tagg

Låssats Yale Doorman med 3 tagg
Låssats Yale Doorman med 3 tagg Låssats Yale Doorman med 3 tagg
Artikelnummer: 10003
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare


Låssats Yale Doorman med 3 tagg 

Yale Doorman är det absolut senaste inom hemsäkerhet från Yale.

Öppna din villadörr med en nyckelbricka eller mobilen

Full flexibilitet och valmöjlighet
Yale Doorman låser du enkelt upp med en kod, nyckelbricka eller fjärrkontroll.

Enkel och användarvänlig
Låset talar svenska med dig när du programmerar det eller gör inställningar. Det passar de allra flesta ytterdörrarna i Skandinavien utan att man behöver göra ingrepp på eller anpassning av dörren. Allt för att det skall vara enkelt att använda för alla.

Säkerhet
Yale Doorman är speciellt utvecklat för nordiskt klimat. Yale Doorman är testats grundligt i kyla och regn men även i sol och värme utan problem. Ett lås måste alltid fungera. Exempelvis är Yale Doorman IP55 klassat. Den upplysta knappsatsen gör det lätt att hantera låset även i mörker.
 

Innan du köper

Här är några saker du bör kontrollera innan du köper ett Yale Doorman.

Ditt nuvarande lås, som du har tänkt dig att byta ut till Yale Doorman, skall se ut så här för att Yale Doorman skall passa de hål du har i din dörr.

Låset skall vara ett modullås som känns igen genom

• rund eller oval cylinder
• dörrhandtaget är placerat under cylindern
• stolpen är ca 225 mm hög
• hålen under cylinder och handtag i dörren bör vara 40mm i diameter

Se illustration överst

Att kontrollera under installation

• Kontrollera att dörrspringan inte överstiger 5 mm. Då tillåter inte Yale Doorman låsning.
• Var försiktig när låskistan förs in i dörren så att ingen kabel kläms eller skadas av låset.

Tilllse att handtaget kan dra in regeln redan vid montering. Observera att det finns risk för ute- eller innelåsing om detta inte är möjligt. Handtagets spindel (fyrkantspinne) måste ha är lagom längd beroende på dörrtjocklek. Denna spindel fjärdrar för enkel installation men om det ändå inte är rätt längd kan man byta till kortare eller längre spindel som finns i standardförpackningen med leverans. Vid för kort spindel når inte hantaget låset och man kan inte öppna. Vid för lång spindel sitter inte produkten korrekt och fel i funktionen kan uppträda.

För byte av handtagsspindel (fyrkantspinne) se User manualen.