Produkter

Personsökare

APA-101 DANITA KIT
Personsökaresystem med vibro-funktion. Danita APA-101 kan användas som lokal personsökare vid arbetsplatser, etc, samt förmedling från larmsystem i bil, båt, skoter,etc.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
APA-101 DANITA
Extra mottagare med vibrator till Danita APA-101. Mottagaren programmeras lätt in i systemet och indikerar med ljus, ljud eller vibrator samt visar vilken ingång och sändare som aktiverats/anropat t ex gul lysdiod. Räckvidd upp till 500 meter
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer
DANITA APA-101 Väska
Skyddsväska för Danita pocketmottagare APA-101. Rekommenderas som skydd mot stötar och slag eller om mottagaren brukas i smutsiga miljöer.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer

DANITA APA-100 Väska
Skyddsväska för Danita pocketmottagare APA-100. Rekommenderas som skydd mot stötar och slag eller om mottagaren brukas i smutsiga miljöer.
För prisuppgift kontakta din närmaste återförsäljare
Läs mer