Produkter
Lås- & Passersystem
Kodlås ger smidig öppning av enskilda dörrar. Användaren slipper hantering av nyckelämnen och kan öppna dörren med kod eller elektronisk tillträdestagg/ kort. Om någon behörighet skall dras in så kan koden eller tillträdestaggen enkelt raderas ur kodlåset.

Passersystem hanterar ett flertal dörrmiljöer enligt liknande handhavande. Fördelen med passersystem är att systemet loggar användandet så att man kan kontrollera vem som passerat en dörr och vid vilken tid. Administratören kan programmera olika tidszoner och behörigheter till en dörr för att begränsa/tillåta passering av alla eller vissa personer vid vissa tider samt enkelt spärra personer med indragen behörighet att passera in i byggnaden.