Produkter

Dimgenerator

Minska risken för stöld med 97%
En färsk marknadsundersökning visar att dimgeneratorer är de bästa systemen för att undvika stöld och det är viktigt hur snabbt de genererar dimma. Av denna anledning är vi stolta över att kunna säga att UR Fog är det snabbaste dimgenereringssystemet i världen.

Varför ska du välja Ur Fog?
  • Snabbast i världen
  • Skadar inte egendom, människor eller djur
  • Batteri backup, upp till 15 timmar vid strömavbrott
  • Fungerar med alla larmsystem
  • Certifierade enligt europeiska standarder och certifieringar
  • Engångsbehållare som inte behöver fyllas på
  • Enkelt att byta behållare
  • Patenterat dubbel behållaresystem
  • Kan anslutas till alla larmsystem
  • Den tätaste dimman. Tack vare den innovativa utformningen av vätskan med en hög procentandel av glykol garanterar det en tät och långvarig dimma.